Pečovatelská služba Bánov: Oslava významného životního jubilea MUDr. Vlastimila Hradila

Pečovatelská služba Bánov: Oslava významného životního jubilea MUDr. Vlastimila Hradila

Včera oslavil významné životní jubileum pan MUDr. Vlastimil Hradil. Pan doktor Hradil je významnou osobností v oblasti pediatrie, která přispěla ke zlepšení kvality zdravotnické péče a která se zasloužila o snížení kojenecké úmrtnosti v oblasti moravsko – slovenského pomezí.

Včera oslavil významné životní jubileum pan MUDr. Vlastimil Hradil. Pan doktor Hradil je významnou osobností v oblasti pediatrie, která přispěla ke zlepšení kvality zdravotnické péče a která se zasloužila o snížení kojenecké úmrtnosti v oblasti moravsko – slovenského pomezí. Jeho život a lékařskou dráhu zásadním způsobem ovlivnil univerzitní profesor prof. MUDr. Otakar Teyschl, DrSc.  - zakladatel brněnské pediatrie a Doc. MUDr. Palacký. Jeho univerzitním profesorům a kolegům vzdává prostřednictvím tohoto článku veliký hold a poděkování.

 

Curriculum vitae

MUDr. Vlastimil Hradil
Datum narození 30. 8. 1931 v Otrokovicích
2 děti
Národnost: česká
Masarykova univerzita, LF, specializace pediatrie

Praxe:
1955 - 1965
Nemocnice v Hnúšti – Likieri v okrese Rimavská Sobota. Tento okres měl v tu dobu vyšší kojeneckou úmrtnost, než byl republikový průměr. Nemocnice měla 4 základní oddělení, pediatrické oddělení zde chybělo. Vyšší kojenecká úmrtnost zde souvisela především s vyšším výskytem alimentárních nákaz způsobujících těžké průjmy. Trendem doby bylo plošné zavádění umělé výživy kojenců. Vyskytovaly se ještě případy onemocnění záškrtem, dětskou obrnou. Časem se v nemocnici vybudovalo i samostatné pediatrické oddělení. Zaváděla se systematická, pravidelná péče o děti, spojená s pravidelným očkováním -  i proti zmíněným vyskytujícím se dětským chorobám, jako byl záškrt nebo dětská obrna. Díky této systematické péči se docílilo snížení kojenecké úmrtnosti.

1965 – 1970
Poliklinika ve Valašských Kloboukách

Od roku 1970
Bánov /v určitém časovém úseku i s územní působností od Bojkovic po Strání/