Paní Zdenka Šuleková v mozaice vzpomínek kolegů a přátel

Paní Zdenka Šuleková v mozaice vzpomínek kolegů a přátel

V těchto dnech se naposledy loučíme s paní Zdenkou Šulekovou, která zemřela po dlouhé a těžké nemoci 30. ledna 2017.  

V Oblastní charitě Uherský Brod působila od roku 2005. Své poslání v naší organizaci uskutečňovala zejména v péči o seniory. Vedla Centrum seniorů, klub Siloe, jehož vznik sama iniciovala, působila také v Azylovém domě pro matky s dětmi v tísni, zajišťovala aktivizační programy v domovech pro seniory, ochotně nabízela pomoc při mimořádných akcích jako je například Tříkrálová sbírka a podobně. Nebyla jen naší kolegyní, dobrovolnicí, ale především velkým vzorem v charitní praxi, která se uskutečňuje nejen v organizované Charitě, ale hlavně v každodenním všedním životě. Takto na ni vzpomínají její spolupracovníci a kolegové:

 

Když si vzpomenu na několikaletou spolupráci s paní Šulekovou, tak se mě v první řadě vybaví její krásný úsměv a to, že se za každých okolností chovala jako opravdová dáma - vystupováním, jednáním, elegancí a velmi pozitivním přístupem k lidem. Tím vším nám byla velkým vzorem a inspirací. Přicházela za mnou velmi často s nápady a myšlenkami, jak zlepšit činnost Centra seniorů, které v naší Charitě vedla. Naše debaty byly velmi příjemné a konstruktivní, až jsem byl mnohdy překvapen, kde se v paní Šulekové  při všech jejích  nemocech, kterými si prošla, bere tolik nadšení a zájmu.

Nakonec to nebylo až tak těžké pochopit. Paní Zdenka Šuleková byla nejšťastnější tehdy, když mohla pomáhat druhým! A za to jí patří naše veliké: Pán Bůh Vám to zaplať, paní Šuleková!

 (Petr Houšť, ředitel Oblastní charity Uherský Brod)

 

Paní Šuleková přispěla k rozvoji  a prezentaci charitního díla mimořádným vyjímečným způsobem.. Díky svým bohatým životním zkušenostem zpracovaným ve světle víry, hlubokým smyslem pro krásu dokázala lidem pomáhat, obohacovat je. Svou lidskostí, opravdovostí, moudrostí, trpělivostí snášet tiše bolest a entuziasmem. Paní Šuleková ctila autority, počínaje Bohem. Žila živou vírou, která přinášela plody nejen v soukromém životě, ale i díky svému působení i do života zaměstnanců a klientů Oblastní charity Uherský Brod. Ti všichni pro ní představovali v širším pojetí rodinu.

 (Michaela Kadlčíková, sociální pracovnice Oblastní charity Uherský Brod)

 

 Oblastní charita Uherský Brod nabídla v roce 1998  Biblické hodiny pro důchodce.  Začali jsme tam i s manželem chodit a tím se započalo naše velmi plodné období života. Nebylo to jen studium Bible, ale i různé další obohacující akce.  Ve vedení se různě střídaly mladé pracovnice charity a v roce 2005 přišla paní Zdenka Šuleková s novými aktivitami a nápady, plynoucí z potřeb a zájmů lidí, kteří do tohoto společenství na Charitu chodili.  Byla velmi vnímavá k našim zájmům a schopnostem. Sama  hluboce  věřící organizovala pro nás především přednášky kněží, kaplanů, ale také poutě, v době vánoční poutě po betlémech v kostelech celého děkanátu. Dokázala pro nás zorganizovat až deset akcí měsíčně, pozvat odborníky z řad lékařů, astronoma, přírodovědce, bylinkářky i vycházky do přírody, přesto, že se jich sama nemohla účastnit. Svou vitalitou nás dokázala strhnout i pro pečení vánočního cukroví pro charitní domy i zájezdy do Slováckého divadla.  I přes své tělesné omezení si s námi ráda zazpívala a následně i pozvala hudebníka k tanci.  Měli jsme ji všichni moc rádi a snažili jsme se všemožně ji pomáhat. Nikdy nikdo od ní neslyšel sténání nebo stěžování si. Byla velmi statečná, snášela vše s pokorou a vírou v Boha.  Její odchod z charity nás donutil uvědomit si, že čas neúprosně ukrajuje všem a že i to krásné a příjemné jednou musí skončit. Zůstávají jen vzpomínky  jak nám v její blízkosti bývalo dobře.

Pro mě byla vzorem statečnosti a snášenlivosti utrpení a bolestí, byla pro mě důvěrnou přítelkyní. Často jsme ji navštěvovali i s manželem když ležela na LDN nebo i doma, také i telefonem jsem ji často utěšovala a povzbuzovala v utrpení a bolestech.  Vždy ji zajímalo, co na charitě nového a měla stále plno plánů.  I při poslední návštěvě o Vánocích ještě plánovala, jak bude navštěvovat nemocné…

Vděčím jí za mnoho, bude mi velmi chybět.

 (Růžena Krajčová, dobrovolnice Oblastní charity Uherský Brod)

 

Paní Zdenka v azylovém domě pracovala pouze rok, ale byl to rok plný hezkých dní. Už jen proto, že p. Zdenka působila nejen na maminky a děti svou moudrostí, přirozenou autoritou. Byla nám všem také oporou a vzorem. Nikdy nezapomenu na její slova, která ráda používala, byla jejím jakýmsi mottem: 'Janičko, tady byste měli dát na zed velkým písmem - zachovej řád a řád zachová Tebe.' Je to už deset let, a tahle slova slyším jako včera.

 (Jana Jurásková, vedoucí Azylového domu pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod)

 

Ke vzpomínce na paní Zdenku bych chtěla vyzvednout i její péči o duchovní posilu pro klienty Domovinky, kdy domluvila s P. Weiglem pravidelné mše svaté s možností svátostí smíření. Pro tyto naše klienty již rodina nepovažovala tuto službu za důležitou, ale ona pochopila jakou posilou tato služba byla...

(Marie Vintrová, vedoucí Denního stacionáře Domovinka, Uherský Brod)