Oslava svátku Dne matek v Nivnici

Oslava svátku Dne matek v Nivnici

Opět po roce jsme na Charitním domě v Nivnici oslavili svátek Dne matek, nejdříve při kávě a zákusku, potom vystoupily děti z MŠ.

Opět po roce jsme na Charitním domě v Nivnici oslavili svátek Dne matek, nejdříve při kávě a zákusku, potom vystoupily děti z MŠ. Pod vedením paní učitelky si pro klienty připravily pásmo básniček a písniček pro maminky. Klienti se na děti moc těšili, vystoupení se všem velmi líbilo. Velký dík patří dětem i paním učitelkám, už se těšíme na další setkání.

 

                                                                                  Zaměstnanci a klienti CHD Nivnice