Oslava svátku a narozenin klientů v DS Domovinka

Oslava svátku a narozenin klientů v DS Domovinka

V našem zařízení se stalo pěknou tradicí, že si naše společenství projevuje vzájemnou úctu a sdílí společnou radost, kterou prožíváme při oslavách svátků a narozenin našich klientů.

Společně oslavencům zazpíváme „živijo, živijo“ poblahopřejeme a předáme kytičku. K tradici oslavy patří také malé sladkosti.

Marie Vintrová