Oslava Světového dne nemocných v Domě s pečovatelskou službou Bánov

Na celém světě si 11. února si připomínáme Světový den nemocných.

Papež Jan Pavel II. K tomuto dnu říká: „11. únor – den, v němž si církev připomíná zjevení Panny Marie v Lurdech – byl zvolen k oslavě význačné události: Světového dne nemocných. Tento den je velkou připomínkou, abychom znovu objevili důležitou přítomnost trpících v křesťanském společenství a stále více hodnotili jejich cenný přínos. Prostému lidskému pohledu se bolest a nemoc mohou jevit jako absurdní skutečnosti: když se ale člověk dá osvítit světlem evangelia, dokáže vyhmátnout její hluboký spásonosný význam.“

V Domě s pečovatelskou službou v Bánově jsme si tento den připomněli 160 výročí zjevení Panny Marie v Lurdech při bohoslužbě slova, kterou vedl pan Vít Kadlčík.