Ohlédnutí za minulým rokem v Terapeutické dílně sv. Justiny Uherský Brod

Ohlédnutí za minulým rokem v Terapeutické dílně sv. Justiny Uherský Brod

Ke konci minulého roku se nám podařilo již po čtvrté zorganizovat promítání pro zdravotně postižené z Uherskobrodska. Jsme rádi, že jsme se setkali u příležitosti zhlédnutí  pěkného filmu Můj kamarád drak.

Velký dík patří paní Slívové z Kina Máj, která nám umožnila zúčastnit se promítání a pomohla nám také s výběrem filmu. Celé čtyři roky se na přípravě podílí také Město Uherský Brod zastoupené paní Tamarou Hýblovou. Díky jejich finanční podpoře bylo možné zakoupit odměnu pro každého účastníka promítání. Díky podpoře ze strany společnosti Linea Nivnice se zúčastnění mohli občerstvit kvalitními džusy. Akce se účastnili klienti Domova pro osoby se zdravotním postižením, Chráněného bydlení, Denního stacionáře Uherský Brod a také žáci ZŠ Čtverka. Děkujeme Všem zúčastněným a těšíme se na další ročník promítání.