Oblastní charita Uherský Brod se zapojila do prezentace charitního díla na Velehradě

V rámci Dnů lidí dobré vůle se na Velehradě i v letošním roce konala prezentace charitního díla, na které se opět podíleli i pracovníci Oblastní charity Uherský Brod. Letošní prezentace se tentokrát nesla na téma 25 let milosrdné lásky. Návštěvníci se tak mohli seznámit nejen s posláním Charity a jejími hlavními službami, ale také s důležitými milníky historie Charity v olomoucké arcidiecézi.

V rámci Dnů lidí dobré vůle se na Velehradě i v letošním roce konala prezentace charitního díla, na které se opět podíleli i pracovníci Oblastní charity Uherský Brod. Letošní prezentace se tentokrát nesla na téma 25 let milosrdné lásky. Návštěvníci se tak mohli seznámit nejen s posláním Charity a jejími hlavními službami, ale také s důležitými milníky historie Charity v olomoucké arcidiecézi.

Během obou dní se ve stanech zastavili desítky poutníků, charitních pracovníků, olomoucký arcibiskup Jan Graubner a jiní duchovní, představitelé politického a veřejného života. Pracovníci a dobrovolníci zúčastněných Charit zájemcům měřili krevní tlak, hladinu cukru a už tradičně jako každý rok při národní pouti dobrovolníci roznášeli po okolním areálu nafouknuté balonky s logem Charity, o které je vždy především z řad dětí veliký zájem  Na všechny kromě přátelského přijetí, možnosti odpočinku a občerstvení či zakoupení kávy z Haiti čekala i možnost odpovědět na charitní kvíz a zapojit se tak do soutěže o hodnotné ceny, jež věnovala společnost T-mobile.

Účastníci koncertu „Večer lidí dobré vůle“ projevili, jako každoročně, nebývalou štědrost. Výtěžek z dárcovských SMS zpráv a jiných finančních darů se vyšplhal na 1,4 milionu korun a rozdělí si je předem vybrané projekty. 

Dny Lidí dobré vůle vyvrcholily slavností mši svatou ze slavnosti sv. Cyrila a Metoděje, které předsedal olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

 

Vít Kadlčík