Nivnice: setkání ředitele Charity s rodinnými příslušníky klientů

Nivnice: setkání ředitele Charity s rodinnými příslušníky klientů

Dne 26. 6. 2019 proběhlo v Charitním domě v Nivnici setkání pana ředitele Charity Uherský Brod Petra Houště s rodinnými příslušníky našich klientů.

Vedoucí charitního domu rodinám sdělila, jaké aktivity pro klienty připravujeme, dozvěděli se, co se v minulém i letošním roce v tomto zařízení opravilo, seznámila je s novou nabídkou masáží, apod.
Příbuzní klientů se pak mohli zeptat nejen vedoucí a sociální pracovnice, ale i pana ředitele na všechno, co je zajímá. Pan ředitel se naopak zajímal, jak jsou oni spokojeni s péčí o své blízké a zdůraznil důležitost spolupráce rodiny a Charity.
Setkání proběhlo v příjemné atmosféře. Účast nebyla velká, ale jednalo se o první setkání tohoto druhu a jistě nebude poslední.
Za celý charitní dům děkuji všem blízkým našich klientů, kteří se schůzky zúčastnili.

Ludmila Bartošová, vedoucí CHD Nivnice