Nivnice: Hasiči za sběr pořídili sušičku, věnovali ji klientům charitního domu  

Nivnice: Hasiči za sběr pořídili sušičku, věnovali ji klientům charitního domu  

Práce dobrovolných hasičů je bezpochyby nesmírně důležitá. Vyžaduje flexibilitu, odvahu a velké srdce. Tyto vlastnosti nechybí ani dobrovolným hasičům v Nivnici. Ti jsou navíc, nad rámec své nelehké profese ještě ochotni i dál pomáhat.

Práce dobrovolných hasičů je bezpochyby nesmírně důležitá. Vyžaduje flexibilitu, odvahu a velké srdce. Tyto vlastnosti nechybí ani dobrovolným hasičům v Nivnici. Ti jsou navíc, nad rámec své nelehké profese ještě ochotni i dál pomáhat. Například seniorům, dětem a vůbec všude tam, kde je to potřeba. Před nedávnem například oslovili vedení Charitního domu sv. Andělů strážných v Nivnici s dotazem, jak by mohli být tomuto zařízení věcně nápomocni. „Velmi mě tento projev vstřícnosti od našich dobrovolných hasičů překvapil a potěšil. Není dnes úplně samozřejmé, když si někdo vzpomene na seniory, kteří naši pozornost a ocenění tolik potřebují. Hasičům jsem za jejich nabídku poděkovala a vysvětlila jim, že nám na charitním domě dost citelně chybí sušička na prádlo. Oni nelenili a sušičku za několik dnů po našem rozhovoru přivezli. Ráda bych jim jménem všech pracovníků i klientů Charitního domu Nivnice co nejsrdečněji poděkovala,“ podotkla vedoucí Charitního domu v Nivnici Ludmila Bartošová.  

Starosta Sboru dobrovolných hasičů Lubomír Bajko považuje podobné projevy pomoci za samozřejmost. „V obci organizujeme, zhruba jednou za dva roky, sběr kovového odpadu. Část výtěžku z těchto akcí vždy věnujeme na nějaký užitečný účel. V minulých letech jsme z těchto prostředků například zakoupili lyže pro děti v nivnické škole. No a letos jsme se rozhodli podpořit nivnický charitní dům. Oslovili jsme paní vedoucí, která nám vysvětlila, že by ocenila doplnění vybavení domu o sušičku na prádlo a tak jsme jí rádi vyhověli,“ vysvětlil Lubomír Bojko.

Vstřícnost nivnických hasičů ocenil i ředitel Oblastní charity Uherský Brod Petr Houšť. Provoz v nivnickém zařízení a péči o tamní klienty má na starosti právě jeho organizace. „Velmi si pomoci od dobrovolných hasičů vážíme a rozhodně ji nepovažujeme za samozřejmost. Ochota pomáhat je v dnešní době nesmírně důležitá a my jsme vděčni za každý projev sounáležitosti s potřebnými,“ poznamenal ředitel brodské Oblastní charity Petr Houšť. 

Poděkování patří i všem obyvatelům Nivnice, kteří odevzdáním kovového odpadu dílem přispěli na užitečné a potřebné vybavení pro charitní dům v jejich obci.

Oleg Kapinus, pracovník pro PR a fundraising,

Oblastní charita Uherský Brod