Nivničané ochotně pomáhají potřebným

Nivničané ochotně pomáhají potřebným

Těstoviny, mouku, cukr, sirupy, konzervy a další zboží věnovali zákazníci pracovníkům brodské Charity v prodejně Jednota v Nivnici. Sbírka s názvem „Ne každý má hody“ se tam konala v pátek 31. srpna.

Vybrané zboží bude uloženo do Centra potravinové a materiální pomoci sv. Zdislavy v Uherském Brodě a postupně rozdáno sociálně slabým, zejména pak rodinám s malými dětmi a matkám samoživitelkám. „Zajímavostí sbírky v Nivnici bylo, že mezi dárci převažovali muži, což při obdobných sbírkách v ostatních obcích Uherskobrodska nebývá příliš obvyklé. Zákazníci prodejny darovali celkem třicet kilogramů zboží,“ poznamenala pracovnice uherskobrodské Charity a jedna z organizátorek sbírky, Simona Vrba.

 

Oleg Kapinus

pracovník pro PR a fundraising,

Oblastní charita Uherský Brod