Napětí a dobrá nálada u her smyly věkové rozdíly

Napětí a dobrá nálada u her smyly věkové rozdíly

V Domě s pečovatelskou službou v Dolním Němčí se v úterý 6. února uskutečnil turnaj ve stolních hrách mezi klienty a dětmi z Misijního klubka a Ministrantů. Akci provázela příjemná a srdečná nálada, děti přinesly klientům drobné dárečky, které samy vyráběly.

Do akce se zapojily i maminky dětí, a pracovníci pečovatelské služby, kteří pomáhali s přípravou občerstvení. Účastníci akce si tak mohli pochutnat na vynikajících muffinách, buchtách a dalších dobrotách.  Turnaj navštívil i místní kněz P. Petr Hofírek.

Děkujeme pracovníkům PS, že přípravou turnaje pomáhali nad rámec svých pracovních povinností. Poděkování patří i klientům za hojnou účast, všem zúčastněným dětem a také paní Martině Smetanové, která celou akci zorganizovala.

 

Jana Miškeříková,

sociální pracovnice,

Oblastní charita Uherský Brod