Mše svatá za lidi bez domova

Mše svatá za lidi bez domova

Mše za lidi bez domova se uskutečnila ve čtvrtek 12. října v uherskobrodském farním kostele. „Mše byla sloužena v rámci mezinárodního dne bezdomovectví, který připadá na 10. října.

Přišli i klienti našeho Nízkoprahového denního centra sv. Vincence, jedna z účastnic přinesla obětní dary. Po skončení mše jsme pro všechny přítomné uspořádali malé občerstvení v podobě buchet a punče. Pozvali jsme i ostatní návštěvníky mše, kteří se živě zajímali o to, jakým způsobem poskytujeme pomoc pro lidi bez domova. Příjemné setkání končilo až kolem osmé hodiny večerní,“ podotkla vedoucí Nízkoprahového denního centra sv. Vincence v Uherském Brodě Bohumila Smutná.


Oleg Kapinus

Oblastní charita Uherský Brod