Mše svatá ve Slavkově

Mše svatá ve Slavkově

Tak jak je každý měsíc zvykem slavili obyvatelky a pracovníci Charitního domu Slavkov společně s obyvatelkami obce Slavkov mši svatou. 

Ta zatím poslední se uskutečnila  na svátek sv. Marka.  Během promluvy o. Hofírek připomněl důležitost pokory. Mohlo by se zdát, že pokora se týká pouze aktivních lidí, kteří  díky svým schopnostem a úspěchům v dosahování cílů mohou na pokoru zapomínat nebo naopak si uvědomovat její důležitost. Pokora se, podle slov o. Hofírka, ale týká také lidí, kteří už potřebují pomoc v běžných každodenních činnostech. V jejich případě se může pokora projevovat přijetím této těžké situace a přijímáním pomoci druhé osoby.