Modely zpracování podmínek kvality v sociálních službách

Modely zpracování podmínek kvality v sociálních službách

  1. května 2018 se uskutečnila v Oblastní charitě Uherský Brod vzdělávací akce v rámci projektu Vzájemnou spoluprací ke zkvalitňování služeb.

Tentokrát do Uherského Brodu docestovali pracovníci z Trnavské arcidiecézní charity a měli možnost seznámit se s prostory, fungováním a podmínkami kvality v sociálních službách Nízkoprahového denní centra a Noclehárny Uherský Brod.