Miroslav Dzurech: Spolupráce trnavské a brodské charity bude pro obě strany přínosem

Miroslav Dzurech: Spolupráce trnavské a brodské charity bude pro obě strany přínosem

Konkrétní cíle a témata přeshraniční spolupráce v rámci projektu Evropské unie přijeli v úterý 6. února projednat do Arcidiecízne charity Trnava zástupci Oblastní charity Uherský Brod, v čele s jejím ředitelem Petrem Houštěm.

Podobné setkání se uskutečnilo na konci ledna také v uherskobrodské Charitě. „Projednali jsme, mimo jiné, témata a termíny školení a stáží mezi oběma Charitami, i duchovní a kulturní aktivity, kterých by se společně obě organizace účastnily. Navrhli jsme také témata, kterými bychom se chtěli v budoucnu společně zabývat, a vyměnit si zkušenosti. Diskutovali jsme také o možnostech dalšího rozvoje naší činnosti, kterými bychom se chtěli zabývat v budoucnu. Jedná se například o problematiku osob, kterým naše Charity poskytnou nezbytnou, okamžitou pomoc v jejich svízelné situaci, ale rádi bychom s těmito lidmi v budoucnu pracovali tak, aby se do stejných problémů opětovně nedostali,“ vysvětlil ředitel Oblastní charity Uherský Brod Petr Houšť.

Setkání ocenil i jeho trnavský kolega, ředitel tamní Arcidiecézne charity, Miroslav Dzurech. „Pro nás je model činnosti brodské Charity velkou motivací, už proto, že tato Charita má dlouholeté zkušenosti, zkušený tým, a jejich projekty se v praxi velmi dobře osvědčily. Myslím, že také my máme co nabídnout, a tak nepochybuji, že výměna zkušeností obou organizací bude velkým přínosem pro obě strany,“ podotkl Miroslav Dzurech.  

 

Oleg Kapinus,

pracovník pro PR a fundraising

 

trnava_brod_spoluprace0602_20183