Májová mše svatá ve Slavkově

V uplynulém měsíci jsme se rozloučili s naší milou a usměvavou klientkou, která zemřela 22.května. Paní od nás odešla na věčnost potom, co přijala svátosti a po rozloučení s celou její nejbližší rodinou.

V uplynulém měsíci jsme se rozloučili s naší milou a usměvavou klientkou, která zemřela 22.května. Paní od nás odešla na věčnost potom, co přijala svátosti a po rozloučení s celou její nejbližší rodinou.  Odešla v hlubokém pokoji do Boží náruče. Děkujeme za její srdečnost a lásku, kterou rozdávala i přes těžkou nemoc, která ji zcela upoutávala na lůžko a už několik let se z něj vůbec nemohla dostat. Když byla ještě naživu, na konci služby nám vždy mávala ze svého lůžka na rozloučenou, věříme, že teď už nám všem mává z nebe.

I pravidelná mše svatá, která byla sloužena 25. května byla příležitostí na ni i další zemřelé vzpomenou v modlitbě. Otec Hofírek v promluvě  mluvil o tom, že dokud žijeme na zemi, je  mezi námi lidmi stále rivalita, nadřazenost a neláska. Jen tam, kde je skutečná láska rivalita neexistuje. Krásně připomněl poslání nás  i  našich uživatelůa zdůraznil důležitost modlitby a lásky. I když je člověk upoután na lůžku a je zcela bezmocný, může stále milovat.