Linea Nivnice významně podpořila brodskou Charitu

Linea Nivnice významně podpořila brodskou Charitu

Akciová společnost Linea Nivnice v čele s generálním ředitelem, Ing. Gabrielem Slanicayem (na snímku vpravo), patří mezi dlouhodobé podporovatele Oblastní charity Uherský Brod.

Významný finanční příspěvek poskytla tato společnost brodské Charitě i v těchto dnech. „Pan ředitel Slanicay se vždy při našich setkáních zajímá o dění v naší organizaci, i o novinky a naše záměry do budoucna. Jsme za tuto podporu a vstřícnost velmi vděční,“ poznamenal při podpisu dárcovské smlouvy, ve středu 13. prosince, ředitel Oblastní charity Uherský Brod Ing. Mgr. Petr Houšť, MBA.

Oleg Kapinus,

Oblastní charita Uherský Brod