Linea Nivnice opět podpořila činnost brodské Charity

Linea Nivnice opět podpořila činnost brodské Charity

Velkou vstřícnost projevil vůči práci Charity a potřebám klientů generální ředitel společnosti Linea Nivnice, pan Gabriel Slanicay, kterého v těchto dnech navštívil ředitel brodské Charity Petr Houšť s pracovníkem pro PR a fundraising, Olegem Kapinusem.

„Pravidelně, jednou ročně, navštěvujeme podnikatele v regionu a žádáme je o jakoukoliv formu pomoci naší Charitě, protože příspěvky ze státních zdrojů na činnost naší rozsáhlé organizace s velkou řadou služeb a 180 zaměstnanci jednoduše nestačí. Pan ředitel Slanicay nám přislíbil pomoc v podobě příspěvku ve výši 50 tisíc korun. Za jeho příspěvek, pochopení a vstřícnost jsme velmi vděční,“ poznamenal ředitel brodské Charity Petr Houšť, který připomněl, že nivnická společnost pomáhá brodské Charitě opakovaně, již řadu let. Prostředky, které letos Charita obdrží od společnosti Linea Nivnice, budou použity na pořízení přístrojů a pomůcek pro Domácí hospicovou péči Uherský Brod.

Oleg Kapinus,
pracovník pro PR a fundraising