Linea Nivnice, a.s. nabídla své výrobky pro sociálně slabé  

Linea Nivnice, a.s. nabídla své výrobky pro sociálně slabé  

Velkou vstřícnost opět projevil generální ředitel společnosti Linea Nivnice a.s., Ing. Gabriel Slanicay, když přislíbil Oblastní charitě Uherský Brod pomoc v podobě darování výrobků jeho společnosti pro sociálně slabé klienty.

 „Linea nám pomáhá opakovaně a dlouhodobě. A její pomoci si velmi vážíme,“ podotkl ředitel Oblastní charity Uherský Brod Ing. Mgr. Petr Houšť, MBA. První muž brodské Charity navštívil nivnickou společnost ve středu 28. března. „Pan ředitel byl nejen velkorysý ve své nabídce pomoci, ale navíc mě, a mého kolegu z Charity, provedl podnikem a ukázal nám, i se zasvěceným výkladem, některé provozy,“ poznamenal Petr Houšť.

Oleg Kapinus,

pracovník pro PR a fundraising,

Oblastní charita Uherský Brod