Lidé na uherskobrodsku darovali potraviny potřebným

Lidé na uherskobrodsku darovali potraviny potřebným

Pracovníci Centra potravinové a materiální pomoci sv. Zdislavy Uherský Brod uspořádali ve dnech 12. – 15. března tradiční postní potravinovou sbírku v obcích Uherskobrodska.

„Lidé darovali celkem 480 kilogramů potravin. Nejvíce lidí se do sbírky zapojilo v Dolním Němčí a taktéž tam bylo vybráno i nejvíce zboží, celkem 150 kilogramů. Zajímavý zážitek máme z Bojkovic, kdy jedna z dárkyň přispěla do sbírky celkem 30 kilogramy potravin,“ uvedla pracovnice Centra potravinové a materiální pomoci sv. Zdislavy, Simona Vrba. Vybrané zboží skončí ve skladu Centra potravinové a materiální pomoci sv. Zdislavy v Uherském Brodě a bude postupně rozdáno lidem v tíživé sociální situaci.

Oleg Kapinus,
pracovník pro PR a fundraising,
Oblastní charita Uherský Brod