Kolik lidí v ulicích zůstane bez pomoci?

Dramatický příběh s dobrým koncem prožili pracovníci Nízkoprahového denního centra sv. Vincence a Noclehárny pro osoby bez přístřeší v Uherském Brodě. „Před nedávnem nás kontaktovala sociální kurátorka pro dospělé v Uherském Brodě s dotazem, zda máme na noclehárně volné místo pro pána, který potřebuje pomoc.

Sdělila jsem jí, že místo máme a upřesnila jsem, za jakých podmínek bude s pánem uzavřena smlouva. Večer mi volal vedoucí Noclehárny Uherský Brod, s tím, že pána už přivezli. Ukázalo se ale, že pán bez cizí pomoci nemůže chodit, je zcela nesoběstačný a dementní. Když vedoucí noclehárny chtěl, aby se pán osprchoval, což je podmínka noclehárny při přenocování, tak zjistil, že se tento klient není schopen se ani svléct. Zjistil rovněž, že pán je zcela inkontinentní. Měl na sobě plenkové kalhotky, již značně použité, a náhradní neměl,“ popsala začátek příběhu vedoucí Nízkoprahového denního centra sv. Vincence v Uherském Brodě Bohumila Smutná.

V nízkoprahovém centru ani v noclehárně nebyli na takovou situaci připravení, pomoc však nechtěli pánovi odmítnout.

Vedoucí noclehárny příchozího převlekl, a uložil ho do postele. „Spolu s kolegyní z nízkoprahového centra jsme pána v noclehárně osprchovaly a pracovnice domácí zdravotní péče nám pro něj zajistila pleny. Ještě večer jsem kontaktovala sociální kurátorku, abych jí sdělila, že nejsme vybaveni a zařízeni pro služby tohoto typu. Následně jsme se dohodli na společném postupu pomoci. Ráno jsme společně s kurátorkou pánovi zajistily zasílání důchodu, vyřídily zvláštního příjemce pro jeho důchod a vybavily kartičku zdravotní pojišťovny. Následně jsme navštívili  psychiatra, který nám slíbil pomoc při umístění a hlavně při vyšetření pána v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži. V této nemocnici však nebylo volné místo. Pána se nám podařilo umístit na přechodnou dobu na Léčebně dlouhodobě nemocných v Uherském Brodě,“ vysvětlila Bohumila Smutná