Legislatíva sociálnych služieb v Trnavskej arcidiecéznej charite

Legislatíva sociálnych služieb v Trnavskej arcidiecéznej charite

22. května 2018 se několik charitních pracovníků zúčastnilo vzdělávací akce v rámci projektu Vzájemnou spoluprací ke zkvalitňování služeb.

Tentokrát jsme navštívili kolegy Trnavské charity v sociálních službách v Piešťanech a měli možnost seznámit se s legislativou, která se dotýká sociálních služeb Trnavské arcidiecézní charity.

Vzdělávání proběhlo v prostorách piešťanského CPČka (Centrum pomoci člověku Piešťany), kde jsme se setkali s velmi milým přístupem pracovníků, pohostinností a příjemným, dalo by se říci rodinným, prostředím služeb pro osoby v tísni. Dnem nás provázela lektorka paní Katarína Pažítková a díky ní a pracovníkům jsme po vzdělávání měli možnost poznat i krásy Piešťan.