Klienti terapeutické dílně našli v Zoo zábavu a poučení

Klienti terapeutické dílně našli v Zoo zábavu a poučení

V těchto mrazivých a pošmourných dnech většina z nás vzpomíná na své letní dovolené a výlety. I my v Terapeutické dílně sv. Justiny Uherský Brod to tak máme.

Povídáme si o letních výletech, které jsme spolu absolvovali a plánujeme další. To, co je pro ostatní samozřejmost, pro naše klienty neplatí. Uspořádat výlet například do Zoo Lešná je pro nás proces velkého plánování a přípravy. Klienti se učí hledat vlakové či autobusové spojení, vytváří si cenovou kalkulaci výletu a zvažují různé varianty, aby výlet vyhovoval všem klientům. Výlet proto pro ně není odpočinek, ale učení se novému. Pracovník při těchto činnostech stojí jakoby opodál, snaží se klienty vést ke komunikaci hlavně mezi sebou a je tu v případě, že si klienti opravdu neví rady. Podpora samostatnosti našich klientů je pro nás stěžejní.

 

Jana Boráková

Vedoucí Terapeutické dílny sv. Justiny Uh. Brod