Klienti Nízkoprahového centra na Lopeníku

Klienti Nízkoprahového centra na Lopeníku

Po pečlivých přípravách jsme dne 6. května. 2017 v dopoledních hodinách vyrazili na dlouho plánovaný výšlap k rozhledně Lopeník, která byla tohoto dne slavnostně otevřena pro letošní sezonu starostou obce Lopeník.

Dvěma osobními automobily jsme přijeli do obce Lopeník, odkud se naše osmičlenná výprava (jeden pracovník NDC sv. Vincence Uherský Brod, jeden pracovník Noclehárny Uherský Brod a šest našich klientů) vydala směrem k rozhledně. Všichni byli vybaveni svačinou a nezbytnými špekáčky s chlebem. Počasí nám přálo, a tak nám pětikilometrová procházka z obce Lopeník k rozhledně rychle uběhla. U rozhledny jsme se zúčastnili kladení věnců k památníku hrdinným sovětským vojákům padlým v okolí Lopeníka v roce 1945 a slavnostního odemykání rozhledny pro letošní turistickou sezonu. Využili jsme této příležitosti a vydali se na vrchol rozhledny, abychom se pokochali výhledem na krásné lesy a obce na české i slovenské straně. Po návratu z rozhledny jsme si u ohniště opekli špekáčky a poseděli u ohně. Také jsme ochutnali lopenické speciality – chléb s domácí paštikou a pórkem, a chléb s domácím sádlem a cibulí. Podívali jsme se ke studánce, která pramení nedaleko od rozhledny. Dobrou náladu výletníků umocňovalo i sluníčko, které jen občas zastínil nějaký mráček. Desetikilometrový pochod jsme všichni přečkali ve zdraví a spokojení klienti se už v závěru akce ptali, zda ještě letos zorganizujeme další podobný výlet.