Klienti a zaměstnanci Charity uctili odkaz sv. Zdislavy

Klienti a zaměstnanci Charity uctili odkaz sv. Zdislavy

Průvod klientů a zaměstnanců Oblastní charity Uherský Brod prošel v úterý 29. května Slavkovem. Účastníci v pořadí druhé pouti, která se konala k uctění památky sv. Zdislavy, se zúčastnili mše svaté ve slavkovské kapli sv. Zdislavy, kde si připomněli význam a odkaz této světice.

Mši svatou sloužil P. Petr Hofírek a doprovázel ji charitní pěvecký sbor pod vedením Jany Haluzové. Poté se účastníci akce odebrali do prostorů Charitního domu Slavkov, kde pro ně personál služby nachystal občerstvení.

Ostatky sv. Zdislavy z Lemberka, získala uherskobrodská Charita v roce 2017 z Jablonného z Podještědí. Právě tam se totiž hrob této významné světice nachází. „Toho, že se ostatky svaté Zdislavy dostaly do naší péče, si velmi vážíme. Relikviář je umístěn v kapli v sídle ředitelství Oblastní charity Uherský Brod, a postupně putuje po všech zařízeních naší Charity. Relikvie je tak tak k dispozici klientům pro posílení v jejich víře, povzbuzení ve stáří, nemocech a dalších těžkostech i radostech. A protože Zdislava z Lemberka pomáhala chudým a pečovala o ně, stala již loni patronkou jedné z našich služeb, a to konkrétně Centra potravinové a materiální pomoci, které je k dispozici právě sociálně slabým,“ vysvětlil ředitel brodské Charity Petr Houšť.

 

Oleg Kapinus,

Oblastní charita Uherský Brod