„Je nutné pomáhat. To považuji za samozřejmé,“ říká skromně dárce

V těchto dnech obdržela uherskobrodská Oblastní charita dar v podobě tří palet plenek od dárce z Prahy. Pleny poslouží seniorům, nemocným a dalším klientům brodské Charity.

„Doporučení na Oblastní charitu Uherský Brod jsem dostal od Charity Svitavy, které se snažím léta pomáhat. Chtěl jsem ale pomoci i dalšímu subjektu a proto jsem pleny věnoval i uherskobrodské Charitě. Pomoc těm, kteří ji skutečně potřebují, považuji v rámci našich možností za samozřejmost. Domnívám se, že pomoc si zaslouží zejména nevidomí, ale i starší a nemocní lidé,“ podotkl sponzor. 

Za nezištný dar, pochopení vůči potřebným a vstřícnost, sponzorovi velmi děkujeme. 

 

Oleg Kapinus

pracovník pro PR a fundraising

Oblastní charita Uherský Brod