Jarní škola sociální práce

Jarní škola sociální práce

Ve dnech 14. – 18. 5. 2018 se čtyři sociální pracovnice z Oblastní charity Uherský Brod měly možnost zúčastnit konference „Jarní škola sociální práce“.

Tuto konferenci uspřádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci projektu Systémová podpora profesního výkonu sociální práce II. Vzdělávání probíhalo v krásném prostřední vzdělávacího střediska v hotelu LIONS Nesuchyně. Každý den se skládal z dopolední série přednášek a odpolední práce ve skupinách. Celá konference byla vedená profesionály a významnými osobnostmi v oblasti sociální práce. Mezi ty největší patřil prof. Malcolm Payne z Velké Británie, doc. Patricie Dobríková (Slovensko), PhDr. Pavla Kodymová a spoustu dalších. Pracovní skupiny vedli facilitátoři, kteří jsou též odborníky na slovo vzatí. Cílem této akce bylo umožnit sociálním pracovnicím a sociálním pracovníkům aktivní zapojení do procesu tvorby podkladů pro koncepční a legislativní činnost MPSV v oblasti sociální práce, v tématu specializací v sociální práci.

A co nám celý týden přinesl? Načerpání nových poznatků, navázání kontaktů s lidmi z různých sfér sociální práce napříč celou ČR, spoustu zábavy a hlavně sdílení se s ostatními a vlastní sebereflexi, co jsme a jaké máme cíle jako SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI.