I vy můžete pomoci opuštěným seniorům

I vy můžete pomoci opuštěným seniorům

Centrum seniorů je sociálně aktivizační služba Oblastní charity Uherský Brod. Je určena seniorům z Uherského Brodu a okolí. Pracovníci této služby nabízí seniorům, kteří se ocitnou z důvodu nemoci, či za jiných okolností, v izolaci, v osamění, a nemůžou si sami zajistit kontakt s okolím, pravidelné návštěvy.

Služba je poskytována v domácnosti uživatele, a to zdarma. V rámci návštěv pracovníci Centra seniorů s těmito lidmi procvičují paměť pomocí vzpomínek, cvičí s nimi jemnou motoriku, ale pomáhají jim i v orientaci v sociálních dávkách a podobných důležitých náležitostech. Účastní se s nimi i společných modliteb, pokud si to senior přeje.
„Podle našich zkušeností, ač se to na první pohled nezdá, je v obcích regionu takových opuštěných lidí mnoho. Pokud i vy máte ve svém okolí někoho, o kom si myslíte, že by tuto službu potřeboval a uvítal nebo byste mohli sami pomoc těmto lidem nabídnout, neváhejte se obrátit na pracovníky Centra seniorů,“ vyzývá veřejnost vedoucí Centra seniorů František Bílek.
O tom, jak mohou být služby Centra seniorů přínosné, mluví i pětaosmdesátiletá paní Marie. Ta žije v jednom z Domů s chráněnými byty na Uherskobrodsku už šest let. Pravidelně ji navštěvují pracovnice Centra seniorů Uherský Brod. Paní Marie se, jak říká, vždy na ně těší a ráda tráví čas v jejich společnosti. Ve svém bytě bydlí sama, upoutaná na lůžko. Manžel jí umřel a rodina není schopná se o ni postarat. Je vděčná za každou návštěvu. Rozptýlení v podobě procházek, luštění kvízů a dalších takzvaných aktivizačních činností, je pro ni nesmírně důležité. „S děvčaty z Centra seniorů ráda řeším různé kvízy, doplňuji přísloví, řeším hádanky a podobně. Také mě těší, když se společně pomodlíme anebo si zazpíváme lidové písničky, nebo písničky, které jsem kdysi zpívávala v kostele. Tyto činnosti mi zlepšují náladu, necítím se tak sama,“ říká paní Marie.
Pracovníci Centra seniorů děkují Městu Uherský Brod, obcím Dolní Němčí, Horní Němčí, Bánov, Korytná a Strání za vyjádření podpory pro tuto službu.

Kontakt:

Ing. František Bílek, Ph.D. - vedoucí Centra seniorů

Mobil:724651321
e-mail: frantisek.bilek@uhbrod.charita.cz