Hodnocení práce absolvují všichni vedoucí služeb Charity

Hodnocení práce absolvují všichni vedoucí služeb Charity

Pracovníci Oblastní charity Uherský Brod neustále hledají možnosti a způsoby, jak zlepšit svoji práci. Jednou z takových cest je pravidelné hodnocení jejich práce.

Toto hodnocení absolvují jednou ročně, vždy před koncem kalendářního roku. Hodnoceni bývají jak pracovníci v sociálních službách, tak zdravotní sestry, sociální pracovníci a všichni ostatní. Ředitelem Oblastní charity Uherský Brod bývají hodnoceni vedoucí pracovníci. První letošní hodnocenou vedoucí z brodské Charity byla vedoucí Terapeutické dílny sv. Justiny, Jana Boráková (na snímku s ředitelem brodské Charity Petrem Houštěm). „Cílem je zhodnotit práci našich pracovníků, vyzdvihnout jejich přednosti, například pracovitost, ochotu, vztah ke klientům a podobně, ale také upozornit na to, co se nám třeba až tak zcela nepodařilo. Je to dobrou příležitostí pro upřímnou a věcnou kritiku, a to i směrem k řediteli Charity. Jsme si dobře vědomi toho, že věcné připomínky a podrobná analýza naší činnosti mohou vést ke zlepšení práce a k větší spokojenosti klientů. A to patří k našim prvořadým cílům,“ vysvětlil ředitel Oblastní charity Uherský Brod Petr Houšť.

Oleg Kapinus,

pracovník pro PR a fundraising,

Oblastní charita Uherský Brod