Hasičům i rodině z poškozeného domu pomáhali pracovníci brodské Charity

Hasičům i rodině z poškozeného domu pomáhali pracovníci brodské Charity

K požáru rodinného domu došlo v sobotu 9. září v Havřicích. Při požáru utrpěl popáleniny majitel objektu, požárem byl částečně zasažen také vedlejší dům. „Sousední dům byl po požáru silně zakouřený a rodina se musela přestěhovat dočasně do náhradního ubytování, které jim nabídlo vedení uherskobrodské radnice.

Náš tým pro mimořádné události, který funguje v rámci činnosti Oblastní charity Uherský Brod, nabídl rodině pomoc v jejich nepříjemné situaci, která spočívá, kromě jiného, například v nabídce vyřízení dávek mimořádné okamžité pomoci. S rodinou jsem ve spojení, a jsem i nadále připravena jim v případě jakýchkoliv těžkostí pomoci,“ vysvětlila koordinátorka pro mimořádné události Oblastní charity Uherský Brod, Jitka Chvílová. Ta dále upřesnila, že rodina z poškozeného domu v současné době čeká na posudek statika, který rozhodne o míře poškození zakouřeného domu. Při požáru byla totiž, podle dostupných informací, poškozena jedna ze zdí objektu.
Při zásahu hasičů dílem pomáhala i kuchyně Oblastní charity Uherský Brod, pod vedením Michala Fojtíka. Vedoucí charitní kuchyně zajistil, na žádost starosty města Patrika Kunčara, občerstvení pro zasahující hasiče.

Více o požáru v Havřicích zde: http://www.hzscr.cz/clanek/plameny-znicily-cely-dum-i-s-pristavbami-sousedni-objekt-hasici-zachranili-aktualizace.aspx

Foto: HZS ZL Kraje

Oleg Kapinus,
pracovník pro PR a fundraising