František Bílek: při národní sbírce někteří zákazníci nakupovali výhradně pro potřebné

František Bílek: při národní sbírce někteří zákazníci nakupovali výhradně pro potřebné

Sirupy, minerálky, rýže a další trvanlivé potraviny, ale i různé drogistické zboží, se objevovaly v koších, které měli pro dárce připraveny dobrovolníci v hypermarketech Tesco a Kaufland v Uherském Brodě a Uherském Hradišti.

Také v těchto marketech se totiž v sobotu 11. listopadu konal 5. ročník Národní potravinové sbírky s podtitulem „Potraviny pomáhají“.  Hlavním posláním sbírky je podat pomocnou ruku těm, kteří trpí nedostatkem jídla, a zároveň upozornit na to, v jaké míře jídlem plýtváme. Hlad totiž není bohužel ani u nás abstraktní pojem – podle kvalifikovaných odhadů žije u nás na hranici chudoby nebo sociálního vyloučení téměř 1,5 milionu lidí.

„Do sbírky se v hypermarketech Tesco a Kaufland v Uherském Hradišti a Uherském Brodě zapojilo celkem 11 dobrovolníků a 3 pracovníci Oblastní charity Uherský Brod. Zákazníci v těchto prodejnách darovali na pomoc potřebným celkem 2307 kilogramů potravin a nepotravinového zboží, což je zhruba o 150 kilogramů více než při loňské Národní potravinové sbírce,“ vypočítal hlavní koordinátor sbírky na Uherskohradišťsku a Uherskobrodsku František Bílek z uherskobrodské Oblastní charity. „Velmi příjemně mě překvapilo, že mezi zákazníky byli lidé, kteří přišli nakoupit vyloženě jen s úmyslem pomoci v rámci probíhající sbírky, a nakoupili pro potřebné i plný vozík zboží. A mám také skvělý pocit z lidí, kteří nám přišli se sbírkou pomoci. Všichni byli zapálení, nadšení a nesmírně ochotní. Všem dárcům a všem dobrovolníkům a pracovníkům Charity, kteří se jakýmkoliv způsobem do sbírky zapojili, patří velký obdiv a poděkování,“ poznamenal František Bílek, který připomněl, že zboží, vybrané v tomto regionu putuje do Centra potravinové a materiální pomoci sv. Zdislavy Uherský Brod, kde bude postupně rozdáváno lidem v akutní sociální nouzi.

Národní potravinová sbírka je organizována platformou Byznys pro společnost www.byznysprospolecnost.cz ve spolupráci s Českou federací potravinových bank a Armádou spásy. Na realizaci sbírky se podílí řada neziskových organizací (např. jednotlivé pobočky Armády spásy a Charity, azylové domy apod.). Vybrané potraviny budou poskytnuté klientům participujících neziskových organizací.

Oleg Kapinus,

Pracovník pro PR a fundraising,

Oblastní charita Uherský Brod

 

24