Fórum dárců podpořilo tvořivé dílničky pro seniory

Fórum dárců podpořilo tvořivé dílničky pro seniory

Oblastní charita Uherský Brod tímto děkuje Fóru dárců za příspěvek na tvořivé dílničky pro seniory na rok 2017. Tento příspěvek obdržela Oblastní charita Uherský Brod díky úspěchu v dárcovském programu Fóra dárců nazvaném „ČSOB pomáhá regionům – Podzimní výzva“.

Tvořivé dílničky slouží seniorům – klientům Oblastní charity Uherský Brod, kromě jiného, v jejich aktivizaci, zlepšení jemné motoriky, vzájemnému setkávání i k relaxaci. Velkému zájmu seniorů se těší zejména Adventní dílničky, které se v posledních letech uskutečnily v Pečovatelských a charitních domech ve Strání, v Horním Němčí či Dolním Němčí.

 

Oleg Kapinus,

pracovník pro PR a fundraising,

Oblastní charita Uherský Brod