Fašank ve Strání

Fašank ve Strání

Není potřeba připomínat, že obec Strání je bohatá na kulturní tradice, lidové obyčeje a kroj. Taktéž i jubilejní  30. ročník festivalu masopustních tradic ve Strání – Fašank. Ten začínal opět v pátek vystoupením místních souborů s programem "To nejlepší z nás".

V sobotu bylo možné shlédnout na místním Zámečku Jarmark s lidovými řemesly, ochutnat zabíjačku či koblihy a uspokojit své kulturní choutky sledováním odpoledního festivalu s názvem "Ej fašanku, fašanku..." na náměstí u Zámečku. Účast byla opravdu velmi hojná! Zde byla přizvána i Oblastní charita Uherský Brod, a to jako zdravotní hlídka. Naše zdravotní sestra byla v pohotovosti v případě, že by došlo k nenadálým zdravotním komplikacím. 

V úterý končil Fašank masopustní obchůzkou, při které nám v Domě s pečovatelskou službou zaskákali místní i přivandrovalí „fašančáré“ všech věkových kategorií mečový tanec Pod šable. U klientů pečovatelské služby je tato akce velmi oblíbená. Zachovávají si i ve stáří kulturní vazby k své obci, stýkají se svými příbuznými, vzpomínají na své mládí.

Téměř celý tým pečovatelek pobíhal od rána v zástěrkách, domem se nesla vůně čerstvě nasmažených koblih, chystalo se občerstvení. Pak už stačilo jenom pomoci klientům s oblečením a doprovodem a hurá fašankovat! Tanec, hudba, zpěv, dobré jídlo, dobří lidé….tím vším jsme žili v úterní odpoledne.

A jak to už bývá, všechno veselí jednou skončí. Popeleční středou vstupujeme do čtyřicetidenního postního období. Nastává doba zklidnění, doba půstu. Ve čtvrtek nás čeká mše svatá na DPS s udělováním popelce a slovy  „Čiň pokání a věř evangeliu“.

 

Mirka Havlíková, vedoucí PS Strání