Farář z Březové Pavel Vágner: příští rok půjdu na koledu opět

Farář z Březové Pavel Vágner: příští rok půjdu na koledu opět

Letošní Tříkrálové sbírky se účastnil, jako vedoucí jedné ze skupinek koledníků, také farář z Březové, P. Mgr. Pavel Vágner. V rozhovoru popsal správce farnosti své pocity i humorné momenty i nově nabyté přesvědčení…

Pane faráři, co Vás vedlo k rozhodnutí vyrazit na koledu?
Jednak to byla nemoc několika vedoucích skupinek, a pak jsem si také říkal, že je to dobrá příležitost k tomu, poznat lidi v obci a zjistit, kde vlastně kdo bydlí. V Březové působím půl roku a přiznám se, že řadu lidi neznám a jak se ukázalo, tak ani mnozí obyvatelé Březové neznají mě.

Jak jste k tomu přesvědčení přišel?
Svědčí o tom humorná událost, která se mi při koledě stala. Jedna paní, která nám otevřela, se mě ptala „A ty si kerý?“ Vysvětlil jsem jí, že jsem nový farář v jejich obci. Paní se trochu lekla, že málem vzala jméno boží nadarmo, ale oba dva jsme nakonec vzali její dotaz s humorem a nadsázkou. Pro mě ale byla tato událost zjištěním, že jsem v obci poměrně neznámý. Není se ale čemu divit, vždyť lidé, kteří do kostela nechodí, nemají moc příležitostí mě potkat a seznámit se se mnou. Vše bude chtít čas, věřím, že za nějakou dobu se budeme v obci znát navzájem všichni.

Jak na Vás koledování působilo?
Velmi dobře. Jsem rád, že jsem se koledy účastnil, byl to příjemný zážitek. Koledování trvalo asi tři hodiny a lidé k nám byli vlídní a štědří.  S žádnou negativní reakcí jsme se nesetkali, spíše jen s pozitivními reakcemi.

Takže příští rok půjdete na koledu znovu?
Letos jsem koledoval poprvé v životě. A v dalších letech půjdu zase. A podotýkám, že velmi rád. 

Za rozhovor poděkoval Oleg Kapinus