Dušičkové zastavení v Charitním domě ve Slavkově

Dušičkové zastavení v Charitním domě ve Slavkově

V den, kdy si připomínáme všechny zemřelé, se v Charitním domě ve Slavkově konala bohoslužba slova, při které jsme vzpomínali nejen na všechny klienty, kteří v letošním roce odešli na věčnost, ale na všechny naše drahé a blízké, kteří již nejsou mezi námi.

Jelikož naši uživatelů již nemohou z důvodu svého zdravotního stavu navštívit osobně hřbitov, kde jsou pochováni jejich příbuzní a přátelé, mohli v rámci této bohoslužby zapálit svíci, zavzpomínat, možná se i tiše pomodlit či poprosit za odpuštění a položit tuto hořící svíci na oltář.

Děkujeme sestře Markétě Luxové a Vítovi Kadlčíkovi za přípravu a vedení této bohoslužby, za kterou byli naši uživatelé velmi vděční.

Kéž v našich srdcích není smutek z toho, že nás naši blízcí předešli na věčnost, spíše kéž je v nás radost, že mohli být součástí našich životů.