Dušičková mše v Charitním domě v Nivnici

Ve čtvrtek 3.11.2016 proběhla v charitním domě v Nivnici pravidelná mše svatá. Byla však v něčem jiná.

Ve středu jsme vzpomínali na všechny věrné zemřelé. I naše čtvrteční mše svatá byla za ně obětovaná. Vzpomněli jsme při ní na  naše klienty, kteří nás v minulém roce opustili – paní Výmolová, pan Pavelka, paní Velíková, paní Kryštofová, paní Koutná a paní Kostková. Prosili jsme i za naše blízké zemřelé a nezapomněli jsme ani na duše v očistci.

Odpočinutí věčné dej jim Pane.