Duchovní obnova zaměstnanců Oblastní charity Uherský Brod v Mikulově

Na konci měsíce října se 30 zaměstnanců Oblastní charity Uherský Brod zúčastnilo duchovní obnovy v Mikulově, pod vedení P. Oldřicha Chocholáče.

V dopoledních hodinách jsme se shromáždili v kostele sv. Jana Křtitele, kde otec Oldřich sloužil mši svatou za všechny zaměstnance naší Charity a za všechny lidi, o které pečujeme. Po mši svaté jsme se shromáždili v sakristii kostela, kde měl otec Oldřich duchovní přednášku zaměřenou na naši charitativní práci, která byla velkým povzbuzením pro mnohé přítomné.
Po obědě jsme zamířili do rakouského městečka Poysdorf, kde jsme navštívili muzeu vína a seznámili se s historií výroby vína v tomto světově vyhlášeném regionu.
Po návratu do Mikulova jsme se shromáždili v místním kostele sv. Václava na mši svaté, po níž byl prostor k přijetí svátosti smíření, popřípadně rozhovoru s otcem Oldřichem.

Druhý den jsme opět zahájili mší svatou, po ní jsme následovali otce Oldřicha, který nás seznámil s bohatými duchovními památkami města Mikulova.
Po obědě jsme poděkovali otci Oldřichovi za jeho slova a doprovázení a vydali se na cestu domů.