Duchovní obnova zaměstnanců Oblastní charity Uherský Brod na Svatém Hostýně

Duchovní obnova zaměstnanců Oblastní charity Uherský Brod na Svatém Hostýně

Na konci měsíce října se na Svatém Hostýně konala dvoudenní duchovní obnova pro zaměstnance Oblastní charity Uherský Brod, kterou vedl otec Jindřich Poláček, dominikán z Olomouce.

Obnova začala přednáškou otce Jindřicha, ve volném čase bylo možné přistoupit ke svátosti smíření, projít si křížovou cestu, zajít k Vodní kapli nebo jen tak odpočívat a procházet se po tomto krásném místě. K večeru jsme se sešli ke slavení mše svaté.

Následující den jsme začali mší svatou v bazilice Nanebevzetí Panny Marie, po ní jsme se sešli k další katechezi otce Jindřicha. Po společném obědě jsme se rozjeli zpět do svých domovů.

Děkujeme tímto otci Jindřichovi, že nás po tento čas provázel a vedl svým slovem.