Do Azylového domu v Uherském Brodě zavítal Mikuláš

Do Azylového domu v Uherském Brodě zavítal Mikuláš

I letos přišel navštívit děti do Azylového domu pro matky s dětmi v tísni v Uherském Brodě Mikuláš. Společnost mu dělali anděl a čert. Všechny děti se na toto setkání těšily a celý den byly velmi nedočkavé.

Ačkoliv vypadal čert strašidelně, nemusely se maminky bát, že by si jejich děti sebou odnesl do pekla. Děti slíbily Mikuláši, že budou hodné, budou poslouchat, a čert se tedy musel spokojit jen s malým varovným postrašením, kdyby si děti svůj slib rozmyslely a chtěly začít zlobit. Velkou radost dětem udělala i odměna v podobě sladkostí a ovoce, kterou jim Mikuláš a jeho doprovod přinesl za básničku či písničku.

Všichni si první prosincový podvečer užili v příjemné atmosféře.

Velké poděkování patří skautkám a dobrovolníkovi, kteří ztvárnili Mikulášskou družinu. Dále bychom rádi poděkovali také společnosti Tekoo, spol. s. r. o., která darovala azylovému domu ovoce. Poděkování patří i paní Soni Černuškové za její iniciativu v uspořádání sbírky sladkostí a hraček pro děti, paní Marii Vintrové, vedoucí Denního stacionáře Domovinka za poskytnutí prostor a všem, kteří se podíleli na přípravě této akce.