Diamantová svatba

Diamantová svatba

V DCHB v Bánově se ve středu 1. 6. od rána pilně připravovala velká slavnost. Vstup do kaple byl slavnostně vyzdobený a také 2 židle v kapli byly na první pohled jiné než všechny ostatní.

V DCHB v Bánově se ve středu 1. 6. od rána pilně připravovala velká slavnost. Vstup do kaple byl slavnostně vyzdobený a také 2 židle v kapli byly na první pohled jiné než všechny ostatní. Kolem desáté hodiny už byla kaple plně obsazena, takže charitní sbor, který se sešel, aby slavnost doprovázel zpěvem, zůstal na chodbě. Charitní sbor s tím ovšem počítal a nikomu to nevadilo. A co že jsme to slavili? Začnu trochu zeširoka: 60 let života - dítěti to připadá nekonečně dlouhá doba, ale jak roky přibývají, zjišťujeme, že to zase není tak závratně moc a navíc, že to nějak moc rychle utíká… A co 60 let prožitých po boku jednoho člověka?

Psal se 9. červen roku 1956, když si František a Liduška vyměnili před Bohem manželský slib. A dnes, po šedesáti letech společného života tento slib při mši svaté slavnostně obnovili. Při kázání P. Zdeněk Gerhard Klimeš řekl, mimo jiných krásných myšlenek: „Diamant potřebuje šedesát broušení, aby vynikla jeho krása v celém barevném spektru duhy. A šedesát let manželství, to jsou takové brusy, které, když jsou provázeny láskou a Božím požehnáním udělají z nerostu nádherné a vzácné dílo.“ Prožili jsme krásnou slavnost plnou radosti, vděčnosti Bohu i sobě navzájem.  Že ukápla nějaká ta slzička dojetí při pohledu na nevěstu, které nechyběla svatební kytička a na ženicha ozdobeného voničkou, je asi zbytečné zmiňovat.  Po mši svaté našim milým „staromanželům“ popřáli všichni zúčastnění: otec Klimeš, ředitel OCH UB Petr Houšť, starosta Bánova Marek Mahdal, personál, rodina i obyvatelé DCHB. A tak, ať jim Bůh i nadále žehná.

 

Kolektiv PS Bánov