Den matek v charitním domě v Nivnici

Den matek v charitním domě v Nivnici

Je měsíc květen. Někdo by řekl, že je nejkrásnějším měsícem v roce. A to asi i je. Nejen že všechno nádherně kvete a voní, ale celý je zasvěcený Panně Marii, matce Ježíšově. Také maminky světské zde mají své místo. 

V pondělí, po svátku Dne matek jsme klientům uvařili kávu a na oslavu dostali zákusek. V úterý za námi přišly děti z Misijního klubka, maminkám popřály, a pak proběhla recitační soutěž. Děti nás mile překvapily, protože si nepřipravily klasické básničky. Ony nám složily nové. Vyjadřují radost ze vzájemného setkávání, a proto musím jednu zveřejnit:

Každý druhý týden,
chodíme s klubkem ven.
Naše kroky do charity směřují,
a za chvilku nás v charitním domě vítají.

Mají nás moc rádi,
my jsme totiž kamarádi.
V jídelně posedíme,
vlídné slovo prohodíme.

Hry si s vámi jdeme hrát,
a potom si povídat.
Každé vlídné slovíčko
rozesměje maličko,
každá hezká větička
zahřeje u srdíčka.

Za děti jsme moc rádi. Přinášejí svou mladost, svou vitalitu i svou energii a naši klienti vždy pookřejí. Na jejich návštěvu se těší, protože je vždy s něčím překvapí.

Ještě nás čeká jedno dětské vystoupení ke Dni matek, z mateřské školy. Přijdou za námi, až bude pěknější počasí, abychom s nimi mohli pobýt venku.

 

                                                                                                                                                             Jarmila Kubáňová