Den dětí v Azylovém domě

Den dětí v Azylovém domě

Začátkem června již tradičně pořádáme v Azylovém domě pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod zábavné odpoledne pro děti.

Začátkem června již tradičně pořádáme v Azylovém domě pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod zábavné odpoledne pro děti.

Letos se Den dětí slavil v pátek 3.června a od předchozích se lišil tím, že byl uspořádaný  ve spolupráci s nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Větrník Uherský Brod.

Pořadatelé přichystali dětem soutěže sportovní – závodění na koloběžkách a odrážedlech, skákání v pytlích, házení míčků na cíl i oblíbenou „opičí dráhu“, kde si vyzkoušely své pohybové schopnosti. Nechyběly ani disciplíny rozvíjející pozornost a paměť. Mladší i starší účastníci si prošli deseti stanovišti, na kterých po splnění úkolu dostali razítko do kartičky a drobnou sladkou odměnu.  Následovalo společné hledání pokladu a další soutěže, do kterých se zapojili i dospělí.

Po ukončení soutěží dostaly děti s kartičkami další odměnu v podobě balíčku s ovocem, sladkostmi a plyšovými hračkami. Potom se všichni sešli u ohně, kde si mohli opéci špekáčky.

Bylo to velmi příjemné odpoledne a zásluhu na tom mají nejen pořadatelé, ale i sponzoři, kteří se podíleli na odměnách pro děti – Tesco  Stores ČR, a.s. Uherský Brod, Tekoo, spol. s.r.o. Uherský Brod, VOMA, s.r.o. Uherský Brod, UNITED BAKERIES, a.s. Uherský Brod. Všem patří naše velké poděkování.