Den Charity v Horním Němčí: klienti i zaměstnanci si vychutnali zpěv i tanec

Den Charity v Horním Němčí: klienti i zaměstnanci si vychutnali zpěv i tanec

Den Charity slavili pracovníci Oblastní charity Uherský Brod se svými klienty ve čtvrtek 22. září. Akce se konala v Horním Němčí, kde oblastní charita Uherský Brod provozuje jeden ze svých Charitních domů.

Den Charity slavili pracovníci Oblastní charity Uherský Brod se svými klienty ve čtvrtek 22. září. Akce se konala v Horním Němčí, kde oblastní charita Uherský Brod provozuje jeden ze svých Charitních domů.

V odpoledních hodinách se uskutečnilo, v horněmčanském Charitním domě sv. Václava společné setkání pracovníků charity s klienty, sváteční den zpříjemnilo vystoupení tanečnic flamenca – paní Jitky Barošové a paní Jany Řehořkové, folklorního souboru Horněmčí a dětí z tamní mateřské školy, které hrou na klávesy doprovodil pan David Jedelský. Pro všechny přítomné připravil personál charitního domu občerstvení.

V podvečerních hodinách se pak v tamním kostele konala mše svatá, kterou P. Jan Kornek sloužil za pracovníky Charity a jejich klienty.

Vydařenou akci si klienti i pracovníci brodské Charity shodně pochvalovali. „Počasí vyšlo na výbornou, až do večerních hodin krásně svítilo sluníčko. Kulturní program byl skvělý, připravené občerstvení nám také moc chutnalo. Všichni vystupující pro nás připravili krásné tance i písničky, které jsme si s nimi rádi a s chutí zazpívali. Takové dny jsou pro nás velmi vítaným a pozitivním zpestřením našeho života,“ poznamenala jedna z klientek Charitního domu sv. Václava.  

Den Charity se slaví jako připomínka patrona Charity, Vincence z Pauly (de Paul).

Vincenc z Pauly byl kněz, který zasvětil život práci pro chudé. Žil v letech 1576–1660, v roce 1737 jej papež Kliment XII. prohlásil za svatého.

Jeho heslem bylo: "Bratři, nemilujme slovem a jazykem, ale skutkem a pravdou." (Nový zákon, První list Janův 3.18) Za válek 1648–53 například zorganizoval rozsáhlou pomoc pro zpustošené kraje - za pomoci tištěných letáků se zprávami o utrpení zbídačeného obyvatelstva shromáždil v Paříži finanční milodary. Za ně byly spěšně nakoupeny potraviny a šaty a pomocí misionářů rozdávány chudým v postižených oblastech. Vincenc založil řadu charitativní organizací - zejména Kongregaci dcer křesťanské lásky (s Louisou de Marillac, která byla později rovněž svatořečena) a Kongregaci kněží misionářů (lazaristé).

(s využitím zdroje: www.charita.cz)

Oleg Kapinus,

Pracovník pro PR a fundraising