Dar z Hamé nasytí potřebné

Dar z Hamé nasytí potřebné

Dalších 500 masových přesnídávek (první várku jsme obdrželi zhruba před jedním měsícem) darovala společnost Hamé s.r.o. v těchto dnech brodské Charitě.

Kvalitní přesnídávky převzali ve skladu společnosti Hamé ve Starém Městě zástupci Charity Uherský Brod ve středu 6. února. Zboží bylo převezeno do brodského skladu Centra potravinové a materiální pomoci sv. Zdislavy, a bude postupně rozdáno dětem z azylového domu v Uherském Brodě a dalším žadatelům o pomoc v krizové sociální situaci. Za tento dar společnosti Hamé, která brodskou Charitu podporuje už řadu let, velmi děkujeme!!

Oleg Kapinus,
pracovník pro PR a fundraising