Co se dělo v Charitním domě v Nivnici po prázdninách a co nás ještě čeká

Co se dělo v Charitním domě v Nivnici po prázdninách a co nás ještě čeká

V sobotu 19. listopadu byli dva z našich klientů přítomni na Setkání seniorů v Besedě. Lidové písničky v podání Dolněmčanů byli velice pěkné a atmosféra vládla sváteční.

Nejen že hráli a tancovali, ale několikrát společně rozezpívali úplně plný sál. Při odchodu každý návštěvník jako dárek dostal nový kalendář na příští rok.

 Ve středu 23. listopadu přijel Vítek Kadlčík do CHD Nivnice s připravenou besedou o Nivnici. Promítal staré fotografie z různých koutů Nivnice a zároveň nové fotografie, jak dané místo vypadá dnes. Obyvatelé vzpomínali. Některé fotky jim připomněli známé lidi, jiné nějakou situaci. U některých fotografií jsme přemýšleli, kam ji situovat. Klientům se beseda moc líbila.

 V Charitním domě v Nivnice nejsou ale jen Nivničané. Je zde i spousta Broďanů, proto jsme rovnou domluvili podobné sezení o Uherském Brodě. To proběhlo ve středu 30. listopadu, místo dopolední aktivizace. Prohlídli jsme si spoustu starých dobových fotografií, které jsme se pokoušeli rozeznat a přiřadit k místům dnešním. Z nedávné doby jsme se podívali na otevírání velkých schodů po rekonstrukci. Závěr patřil fotografiím z letošní Růžencové pouti. Klienti byli spokojení a těší se na další besedu, tentokrát z nějakého světového poutního místa.

 30 listopadu nás s harmonikou také navštívil Vlastimil Ondra. Učí v základní škole v Bánově a v Nivnici vede Malučkú Nivničku. Na charitní dům si přivedl posilu – svou ženu, děti, sestru a její děti. Program začínal v půl čtvrté a všichni jsme v dobré náladě poseděli do pěti hodin. Klienti, kteří chtěli ze zdravotních důvodů zůstat na pokoji, chtěli mít otevřené dveře dokořán, aby aspoň harmoniku se zpěvem slyšeli a mohli si broukat s námi. Poslední písničky patřili nadcházejícímu vánočnímu času. Rozcházeli jsme se s tím, že se brzy znovu sejdeme.

 V rámci spolupráce CHD Nivnice a ZŠ v Nivnici jsme obdrželi  21 obrázků od dětí z 1.- 3. třídy, které navštěvují družinu. Na konci října jsem požádala paní učitelku, jestli by se děti nepokusili namalovat „Stáří očima dětí“. Z obrázků dětí uděláme výzdobu našeho domu a děti na oplátku pozveme na „vernisáž“ a na prohlídku našeho domu. Paní učitelka chce s dětmi při té příležitosti nacvičit program pro naše obyvatele. Už se na ně moc těšíme. Na oplátku se chystáme pro děti napéct linecké, abychom jim za obrázky i za program měli co dát.

Každoroční Mikulášskou nadílku obstarává Jednota Orel z Nivnice, pod vedením paní Daňkové. I letos slíbili, že naše obyvatele na Mikuláše navštíví.

Po Mikuláši přijdou zazpívat Mužáci a mezi svátky zahrají a zazpívají koledy kluci Bobčíkovi, kteří působí při DFS Holúbek na Katolické ZŠ.