Charitní „Valachy tour“ ve Velkých Karlovicích

Charitní „Valachy tour“ ve Velkých Karlovicích

Na konci loňského roku měli naši senioři možnost absolvovat třídenní pobyt v Trenčíně v hotelu Elizabeth, a to díky Nadaci SYNOT a panu senátorovi Ivo Valentovi. O nadšení našich seniorů jsem již psala po tomto pobytu na Slovensku.

Na konci loňského roku měli naši senioři možnost absolvovat třídenní pobyt v Trenčíně v hotelu Elizabeth, a to díky Nadaci SYNOT a panu senátorovi Ivo Valentovi. O nadšení našich seniorů jsem již psala po tomto pobytu na Slovensku.

Nyní k nám zavítalo jaro a Nadace SYNOT přišla opět s nabídkou třídenního pobytu, tentokrát ve Velkých Karlovicích.  Podotýkám, že celý pobyt byl kompletně hrazen Nadací Synot a bylo o všechny mimořádně postaráno. Nyní se jednalo o zájezd trochu jiného charakteru, nežli byl zájezd předchozí. Nebyl to wellnes pobyt, ale spíše lehká turistika a poznávání nádherného kouta naší republiky – Valašska. Proto jsme vzali s sebou pohodlné oblečení a obuv, větrovku a čepici, rukavice,  batůžek a vyrazili.

Ubytování bylo zajištěno v pěti stylových krásných chalupách v obci Velké Karlovice. O naše plná bříška se postaral skvělým způsobem personál hospody Kyčerka.

V průběhu pobytu jsme navštívili karlovické muzeum, vyjeli se rozhlédnout na Soláň, kde nás čekala prohlídka zvonice. Taktéž jsme si užili trochu kultury. Prohlédli jsme si novou kapli sv. Huberta, která byla zbudována v roce 2015. Tam nás zpěvem příjemně naladil místní dětský sbor. Druhý  večer jsme si zpříjemnili valašskou cimbálovkou. Hrát opravdu uměli. I tu našu….“Když jsem šel z Hradišťa“ a v „Straňanském hájku"....zpívali všichni!  Nezapomenutelným zážitkem byla prohlídka kostela Panny Marie Sněžné. Jde o dřevěnou stavbu, kterou si samotní farníci postavili bez jediného hřebíku a s materiálem, který měli k dispozici a tím bylo pouze dřevo. Pan farář ochotně přidal i místní pověsti a požehnal všem návštěvníkům. Hodně jsme diskutovali o opět aktuálním tématu  - natáčení seriálu Doktor Martin s Miroslavem Donutilem. V květnu se v této oblasti  začíná točit další série.

Na návštěvu za námi přijel i pan Michal Dvouletý, asistent pana senátora Valenty. Přišel vyřídit pozdravy od pana senátora a potěšil drobnými dárky.

Samozřejmostí byl i volný program, tudíž bylo dostatek času podívat se po malebném údolí Velkých Karlovic. Ti zdatnější si dali „Valachy tour“ v jiném stylu a vyšlápli nějaký ten kopeček. Jiní si odpočinkem vychutnali atmosféru dřevěnic nebo poseděli v hospůdce Kyčerka. Prostě, každý dle své chuti.

Za Oblastní charitu Uherský Brod se celého pobytu účastnily i naše dvě zdravotní sestry, aby byl zajištěn veškerý servis i po pečovatelské či ošetřovatelské stránce. Naštěstí se nepřihodilo nic závažného a všichni jsme se spokojeně vrátili do svých domovů plní zážitků, nových poznatků a nových přátelství. Bylo příjemné sledovat, jak si mají senioři pořád o čem povídat. Jsou ve věku, kdy jsou mnozí z nich izolovaní od společnosti.  Proto chceme touto cestou opět velmi poděkovat Nadaci SYNOT, panu senátorovi Valentovi a zaměstnancům Hospody Kyčerka za velmi příjemné chvíle a nezapomenutelné zážitky.

Za seniory z Uherského Brodu, Nivnice, Vlčnova, Korytné, Slavkova, Strání, Suché Loze, Horního Němčí a Dolního Němčí děkuje

 

Miroslava Havlíková

Oblastní charita Uherský Brod