Charitní porada ve Strání: na prvním místě je kvalita péče o klienty

Charitní porada ve Strání: na prvním místě je kvalita péče o klienty

Jak rozdělit služby mezi personál v době dovolených, jaká jsou přání klientů a způsoby jejich řešení, vyhodnocení Individuálních plánů – to je jen zlomek okruhu otázek, které řešil personál Pečovatelské služby Strání, pod vedením vedoucí Miroslavy Havlíkové na své poradě ve středu 7. června.

Po projednání praktických připomínek ředitel brodské Charity Petr Houšť i Miroslava Havlíková týmu Pečovatelské služby v závěru porady poděkovali za jejich nasazení a kvalitní práci. „Na Uherskobrodsku provozuje naše Charita téměř dvacet služeb a zaměstnáváme celkem 160 pracovníků. Do našich služeb a zařízení zajíždím pravidelně, a dá se říct, že jsem takřka každý týden přítomen na některé z těchto schůzek. Ale nesetkávám se jenom s pracovními týmy, ale velmi často i s našimi klienty. Pracovníci naší Charity spolu s klienty tvoří jeden neoddělitelný celek, který představuje neustálou koordinaci práce, jejíž prvotním výsledkem musí být kvalitní péče o klienty. Proto tyto návštěvy na službách považuji za velmi důležité a prospěšné pro všechny strany,“ vysvětlil ředitel Oblastní charity Uherský Brod Petr Houšť.

Oleg Kapinus

Pracovník pro PR a fundraising