Charitní dobrovolníci budou pomáhat i v Domově pro osoby se zdravotním postižením

Charitní dobrovolníci budou pomáhat i v Domově pro osoby se zdravotním postižením

V úterý 5. září podepsali zástupci uherskobrodské Oblastní charity a Sociálních služeb Uherské Hradiště, p.o. které jsou provozovatelem Domova pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DZP) v Uherském Brodě smlouvu o spolupráci.

Tato smlouva se týká spolupráce s dobrovolnickým centrem uherskobrodské Oblastní charity, která bude zajišťovat pro DZP Uh. Brod dobrovolnickou činnost. Za Oblastní charitu Uherský Brod se schůzky zúčastnil její ředitel Ing. Mgr. Petr Houšť, MBA, Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. zastupoval ředitel této organizace Mgr. Bronislav Vajdík, podpisu smlouvy se rovněž účastnili také vedoucí DZP Uh. Brod Ing. Martin Bříštěla a vedoucí charitního dobrovolnického centra Mgr. Jana Haluzová.  

 „Dobrovolníci budou k dispozici personálu naší služby a zaměří se na podpůrnou činnost, kterou mohou v rámci svých aktivit klientům našeho zařízení poskytovat. Může jít například o cílenou komunikaci s nimi, či pomoc klientům při osvojení běžných domácí prací, které mohou být pro ně mnohdy složité,“ poznamenal vedoucí Domova pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod Martin Bříštěla.

Dobrovolnická služba uherskobrodské Oblastní charity eviduje v současné době 50 aktivních dobrovolníků a je jedinou akreditovanou službou tohoto druhu v ORP Uherský Brod. „Naši dobrovolníci dochází nejen do služeb Oblastní charity, ale také do dalších dvou organizací, se kterými jsme již dříve uzavřeli dohodu o spolupráci v oblasti dobrovolnické služby. Jsou k dispozici pro potřeby klientů Sociálních služeb Uherský Brod p.o. a také pacientům v Městské nemocnice s poliklinikou Uherský Brod. DZP Uherský Brod se tak stává třetí přijímající organizací, kam budou charitní dobrovolníci za klienty docházet,“ vysvětlil ředitel Oblastní charity Uherský Brod Petr Houšť. 

Dobrovolníci Oblastní charity Uherský Brod zajišťují například doučování dětí ze sociálně slabých rodin, organizují dětské tábory, dochází za seniory, pomáhají při sbírkách pro potřebné a při mimořádných událostech, pořádají mnohé společenské akce a podobně. „Naše činnost je individuální, s ohledem na cílovou skupinu, u které zrovna působíme. Například v případě Městské nemocnice s poliklinikou v Uherském Brodě naši dobrovolníci dochází k pacientům, se kterými si povídají, hrají společenské hry, předčítají jim z knih, či podobným způsobem zpříjemňují jejich čas strávený na lůžku,“ vysvětlila vedoucí dobrovolnické služby Jana Haluzová.