Cesta světla ve Slavkově

Cesta světla ve Slavkově

Ve středu 2. 5. 2018 jsme se společně s klientkami CHD a obyvatelkami Slavkova pomodlili Cestu světla.

Jde o novou velikonoční pobožnost inspirovanou tradiční pobožností Křížové cesty. Společně jsme rozjímali o slavných velikonočních událostech, které byly vyobrazeny ve 14 zastaveních. Za zapůjčení obrazů k jednotlivým zastavením chceme tímto poděkovat otci Hofírkovi, a za pomoc při přípravě a pěkném prožití pobožnosti také paní Machálkové a paní Jankových.