Centrum seniorů: Jarní počasí aktivizuje přírodu i seniory

Centrum seniorů: Jarní počasí aktivizuje přírodu i seniory

Jsme sociálně aktivizační službou pro seniory. Naší snahou je být oporou pro seniory, kteří se z nějakých důvodů ocitli izolovaní od okolí (příčina může být fyzická nebo psychická nemoc, špatná sociální situace, nefungující vztahy v rodině…).  Snažíme se lidi v těchto těžkých situacích doprovázet, pomáhat jim zprostředkovat kontakt se svými vrstevníky, napomáhat hledat smysl ve stáří jakožto vrcholu života.

Jsme sociálně aktivizační službou pro seniory. Naší snahou je být oporou pro seniory, kteří se z nějakých důvodů ocitli izolovaní od okolí (příčina může být fyzická nebo psychická nemoc, špatná sociální situace, nefungující vztahy v rodině…).  Snažíme se lidi v těchto těžkých situacích doprovázet, pomáhat jim zprostředkovat kontakt se svými vrstevníky, napomáhat hledat smysl ve stáří jakožto vrcholu života.

Naší snahou je poznávat různé potřeby klientů a směřovat pomoc tak, aby byla k jejich prospěchu. Jsme rádi, když naše práce a úsilí přináší pozitivní výsledky. Příkladem může být příběh jedné naší klientky z Uherskobrodska. Této paní je 86 let. Kvůli jejímu pokročilému věku a nemocem je upoutána na lůžko a ven se už nepodívala tři roky. Jarní počasí a naše pracovnice, však zapůsobily, a paní se mohla po letech opět těšit ze sluníčka a probouzející se přírody.

Dalším příkladem naší práce jsou, mimo jiné, výtvarné práce s klienty, které se touto činností mají možnost vyjádřit a zároveň procvičují jemnou motoriku rukou. 

Naším hlavním cílem je, aby senior začal zvládat sám svou situaci, a pokud to není možné, aby se dále nezhoršovala. Za seniory přijíždíme přímo do jejich domácností. Služba je ze zákona bezplatná.

František Bílek, vedoucí služby